Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter  

 

 

Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet

 

 

Missie (waar staan we voor)

AEC is een eilander coöperatie die dichtbij de burger staat en met opbrengsten duurzame projecten op Ameland realiseert. Ook levert AEC een actieve lokale bijdrage aan de bewustwording van energieverbruik en het bevorderen van energiebesparende maatregelen.

Met elkaar, onafhankelijk van grote energiemaatschappijen, betrokken bij de eigen leefomgeving en kleinschalig naar een duurzame samenleving!

De AEC is een ledencoöperatie voor iedereen met een binding aan Ameland. De leden vormen samen de co÷peratie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen (over de lokale toekomst). Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar.

Visie (waar gaan we voor)

Ameland, zelfvoorzienend met elkaar! AEC heeft tot doel het stimuleren van vermindering van het energieverbruik op Ameland (door gedrag en energiebesparende maatregelen) en het energieverbruik dat toch nodig is duurzaam op te wekken via zonne-energie en mogelijk andere opties zoals aardwarmte en getijdenenergie.

Raad van Bestuur:

Directeur :

Johan Kiewiet

Voorzitter :

Douwe Molenaar (Ballum)

Secretaris :

Wilmar Bakema

Penningmeester :

Harry Frantzen

Lid :

Diederik Binnema

Lid :

Andries Metz

Lid :

Jildou Bonthuis

Commissarissen:

Voorzitter :

Jaap Baarsma

Secretaris :

Radboud de Vos

Penningmeester :

Sjouke Winia

Lid :

Michel Chatelin


Ambassadeurs die de AEC een warm hart toedragen zijn:
klik op de naam van de ambassadeur

Albert de Hoop - oud burgemeester

""Zuinig en duurzaam omgaan met onze energiebronnen is belangrijk voor nu en voor later. Als dit goed is voor het milieu en voo de portemonnee dan is er sprake van een Win-Win situatie.""

Theo Heus - makelaar:

"Ik ben NVM makelaar in Brabant en al jaren fan van Ameland. Als een lotje uit de loterij mocht ik in 2008/2009 een eigen bungalow laten bouwen op park Boomhiemke, waarna ik me in 2009 als eerste bungaloweigenaar aansloot bij de AEC. Ook privé ben ik overgestapt naar energie van de AEC.
Waar een klein eiland groot en sterk in kan zijn. Duurzaam opgewekte energie, zo groen en eerlijk als het eiland zelf. Heb je hart voor de Wadden en voor Ameland in het bijzonder, stap dan over naar de AEC, ook als je elders woont!"

Martijn Boelens - leraar BWS:

"Met het geven van het juiste voorbeeld, door te laten zien dat we investeren in een duurzaam Ameland, werken we er naar toe dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt."

Theo Kiewiet - Groene hovenier en ontwikkelingswerker:

"Duurzaam en lokaal coöperatief, anders moet je niet willen!"

Klaas van der Meij - havenmeester:

"Eerlijke, goedkope en duurzame energie voor heel Ameland. daar ga ik voor!"

Henk de Jong - gepensioneerd warme bakker:

"Mijn motivatie om deel te nemen, als ambassadeur, aan de Amelander Energie Coöperatie is:
» Me willen inzetten voor een milieuvriendelijke energiewinning, waarbij we de natuurlijke krachten van ons eiland kunnen gebruiken.
» Ik me niet kan verenigen met het beleid van de grotere energieconcerns.
» Zelfstandigheid is in mijn persoonlijke leven altijd erg belangrijk geweest, dit wil ik graag doorvoeren in de Amelander maatschappij.
»Het creëren van werkgelegenheid op het eiland."

Heere Schols - dierenarts:

"Naar ik hoop kan dit project een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk duurzaam maken van onze energie voorziening."

Albert van Barneveld - voorzitter VVD afdeling Ameland:

"Heel Ameland van oost tot west GROEN. Het gaat lukken."

Gerard Ketelaars - gepensioneerd Rabobank directeur:

"Verscheidene malen ben ik benaderd door energie maatschappijen waarvan enkele met een zeer bedenkelijke reputatie. Toen ik hoorde van een nieuwe initiatief om te komen tot oprichtingvan een eigen energie coöperatie op Ameland was ik positief verrast onder andere over de doelstelling en opzet van AEC. Het positieve imago van uw leverancier Greenchoice spreekt mij aan. Eigen energie coöperatie waarin ik invloed kan uitoefenen, die ik ken , die ik eventueel direct kan aanspreken geeft mij dat vertrouwen om over te stappen naar AEC voor de levering van mijn energie. "

Kor Overwijk - exhorecaondernemer en vz Kon. Hor. Ned. afd. Ameland:

"Uit onderzoek is gebleken dat mensen uit een groene omgeving zich niet alleen beter en gezonder voelen, maar ze zijn het ook. Ameland en de Wadden moeten zich ook in de reclamevoering hierop richten. En zich op deze manier bij onze Nederlandse. Duitse, Belgische en andere gasten profileren. Zo creëert Ameland een win – win situatie. ----- Groen is Gezond ----- Groen is Goud -----"

Tineke Hemminga - communicatiemedewerker PvdA FryslÔn:

"In de eerste plaats onderschrijf ik de doelstelling: Ameland zelfstandig, milieuvriendelijk en duurzaam in 2020. Ik voeg daaraan de wens toe: ...en de rest van de wereld ook.
Duurzame energie, kleinschalig, van, voor en door Amelanders.
Het klinkt zo logisch en dat is het ook. Word daarom lid en betrek duurzaam opgewekte energie van de AEC."

Radboud de Vos - leraar basisschool:

"Ik woon sinds 1991 op Ameland en heb het eiland in die tijd zien veranderen. Ik heb een hele tijd gedacht dat de toekomst voor Ameland vooral gezocht werd in het binnenhalen van zoveel mogelijk toeristen. Het tij is echter aan het keren.
Het is voor een groot deel aan AEC te danken dat de Amelander politiek en publieke opinie zich steeds meer richten op een duurzame en milieuvriendelijke toekomst. Het is een prettig gevoel dat ik daaraan kan bijdragen! "

Jeanet de Jong - journalist:

"Duurzaam omgaan met de Aarde begint bij jezelf. Gebruik zo min mogelijk plastic, scheidt afval en gebruik energie die zo duurzaam mogelijk is opgewekt. Daarom zijn wij lid en klant van AEC en hebben we zonnepanelen op het dak.
Elke keer als ik aan de westkant van ons huis in de deuropening, met de zonnestralen op mijn neus, trekharmonica zit te spelen, denk ik aan de energie die van de zon komt. Daar kunnen we veel mee."

Douwe Barf - medewerker Gemeente Ameland:

" Ik doe mee aan AEC omdat onze jeugd ook nog een toekomst heeft op dit mooie eiland."

André Wildervank - makelaar

Floris Oud - eigenaar camping en strandpaviljoen Sjoerd

Dirk Brouwer - gepensioneerd buschauffeur

Robert Oud - eigenaar installatiebedrijf

Statuten en jaarrekening zijn op te vragen bij het secetariaat van de Raad van Bestuur
tel: +31(0)6-20932705

 

 

 

 


Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter klik hier voor simpel overstappen naar de AEC Direct aanmelden via internet