Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter  

 

 

Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet

 

 

Veelgestelde vragen klik op de vraag voor het antwoord

Overstappen naar AEC: Overstappen gaat meestal gepaard met heel veel administratieve rompslomp. Hoe is dat bij AEC?

AEC regelt uw overstap zonder administratieve rompslomp.
U vult het formulier in of geeft uw gegevens op de website op. Indien u zich opgeeft via de website wordt dit verstuurd naar de administratie en wordt dit direct verwerkt. Als u het formulier in de brievenbus doet van een van de bestuursleden van AEC, zorgt die ervoor dat u aangemeld wordt. Na aanmelding krijgt u bericht van uw huidige energieleverancier dat zij uw overstap naar AEC hebben ontvangen en dat zij de eindafrekening gaan opmaken. Het kan zijn dat uw huidige leverancier dan een hoge inschatting maakt van uw energieverbruik. Een aantal klanten van AEC is dat overkomen. Daarom is het verstandig dat u direct na uw aanmelding bij AEC uw meterstanden noteert, zodat u naar uw huidige energieleverancier kunt aangeven wat uw verbruik is geweest tot het moment van overstap. Uiteindelijk wordt het rechtgezet aan het einde van het jaar, als de eindafrekening wordt opgemaakt. U betaalt nooit meer dan u heeft verbruikt.
Onze klanten zijn over het algemeen tevreden over de administratieve begeleiding van de overstap. Binnen 6 weken is deze geregeld. Het kan dus zijn dat u contact met uw huidige leverancier moet opnemen, omdat die de overstap niet goed heeft geregeld. AEC wil u daarbij behulpzaam zijn.

Heb ik keuze tussen automatisch betalen of acceptgiro?

U heeft geen keuze. U kunt alleen automatisch betalen.
Dit doen we omdat we daarmee kosten besparen. De verdiensten van AEC op de energieleveranties zijn erg gering, vandaar dat we er alles aan willen doen om zoveel mogelijk efficiënt te werken. We kunnen ons voorstellen dat u liever anders wilt betalen, maar we hopen op uw begrip. Gelukkig is het tegenwoordig een kleine moeite om bedragen via de bank terug te laten boeken als er iets fout gaat. We hopen natuurlijk dat dit niet hoeft.

Loop ik kans om afgesloten te worden van energieleveranties als ik overstap naar AEC?

Neen.
U kunt alleen afgesloten worden indien u een tijdlang uw energie niet meer heeft betaald. Afsluiting is tegenwoordig met veel waarborgen omgeven. Een energiebedrijf mag niet zomaar afsluiten. Het dient altijd de klant op de hoogte te stellen en hem/ haar een termijn te gunnen om alsnog te betalen.
Als u overstapt naar AEC blijft u energie ontvangen.

Loop ik de kans om bij overstappen naar AEC dubbel te betalen?

Neen.
Als u overstapt, neemt AEC contact op met uw huidige leverancier om de overstap te regelen. Dit duurt meestal 4 tot 6 weken. In die periode regelen beide bedrijven de overdracht. Uw huidige leverancier zorgt ervoor dat alle kosten in rekening worden gebracht tot het moment van overdracht. En AEC neemt de verplichtingen over op het moment dat de overdracht in kan gaan.
Het komt wel voor dat u een boete moet betalen aan uw huidige leverancier omdat u het contract opzegt in een periode dat dat nog niet mag. Meestal gaat het dan om langlopende energiecontracten, bijvoorbeeld 3 jaar. Meestal geldt een opzegtermijn van een maand en als u in het eerste jaar al opzegt om naar AEC over te stappen, moet u doorgaand een boete betalen. AEC adviseert in zo’n geval om de overstap te laten regelen door AEC op het moment dat het langlopende contract opgezegd kan worden. U hoeft het dan zelf niet te onthouden, maar AEC regelt het voor u.
Eén van onze klanten heeft ervaren dat bij de overstap hij nog een rekening kreeg van zijn vorige energieleverancier met het maandbedrag, dat hij voorheen moest betalen, terwijl hij die maand al had betaald aan AEC. Hij werd dus geconfronteerd met een dubbele betaling voor dezelfde maand.
Indien u dit ook overkomt kunt u contact opnemen met uw vorige energieleverancier om duidelijk te maken dat ze geen recht meer hebben op een maandbedrag. Indien dit niet helpt, wil AEC u helpen en kunt u altijd bellen met ons telefoonnummer. AEC streeft naar een zo soepel mogelijke overgang zonder rompslomp.

Als ik energie van AEC afneem, ben ik dan ook automatisch lid van AEC?

Neen.
Als u energie van ons gaat afnemen, ben u klant. Als u aandelen koop bij AEC bent u lid van de coöperatie. U kunt beide doen, maar het hoeft niet.

Er komen steeds meer energiebedrijven. Waarom is het aantrekkelijk om klant te worden bij AEC?

Er is een aantal redenen waarom AEC u graag als klant ziet:
1. AEC biedt u een aantrekkelijk tarief voor uw elektriciteitsverbruik, dat € 0,0025 lager is dan het tarief van de grootste energieleverancier op Ameland. De gasprijs is gelijk. Op zich biedt deze korting een redelijk financieel voordeel.
2. Een andere, belangrijke, reden, waarom AEC graag wil dat u klant wordt, is het ideaal dat AEC nastreeft, namelijk een duurzaam en groen Ameland. Dit ideaal hoopt AEC te verwezenlijk voor alle Amelanders MET alle Amelander en allen die iets met Ameland hebben, zoals eigenaren van bungalows en appartementen.
3. De winst en het aandelenkapitaal van AEC worden geïnvesteerd op Ameland in duurzame energieprojecten.
4. AEC is kleinschalig. Dat betekent dat alle bestuursleden gemakkelijk te benaderen zijn (ons kent ons), het vrijwilligers zijn die niet aan AEC hoeven te verdienen en er (dus) geen bonuscultuur is.

Ik heb meerdere meters en wil per meter een betaling. Kan dat?

Ja, dat kan.
Wij kunnen voor u regelen dat u per meter betaalt, ook als de meter verbonden is aan een eigen adres. Iedere meter heeft een zogenaamd EAN-nummer en met dit nummer kunnen wij de betaling regelen zoals u dat wenst.

Waarom is AEC een coöperatie?

AEC is een coöperatie om ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders/ leden evenveel zeggenschap kunnen hebben in de activiteiten van AEC.
AEC stelt zich op het standpunt dat met elkaar het doel snel kan worden bereikt en met elkaar veel kennis en enthousiasme aanwezig is om te werken aan een duurzaam Ameland. Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken zoals klantencontacten, contacten met Greenchoice, voorlichting en het bijhouden van de energiemarkt en duurzaamheids projecten. Alle aandeelhouders/leden zijn uiteindelijk de baas en komen bijeen in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering om te praten over het beleid van AEC. Ook wil het bestuur van AEC regelmatig via bijeenkomsten contact houden met de aandeelhouders/leden om van gedachten te wisselen over bepaalde projecten e.d.
AEC is van mening dat met alle Amelanders als klant en lid het mogelijk moet zijn om in 2020 CO2-neutraal te zijn.

Wat is CO2-neutraal?

CO2 is koolstofdioxide. Dus koolstofdioxidevrij.
Alle fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, stoten bij verbranding koolstofdioxide (CO2) uit. Deze CO2 komt in de atmosfeer en zorgt o.a. voor opwarming van de aarde. Veel onderzoekers hebben geconstateerd dat de opwarming van de aarde een vernietigend effect heeft op het leven op aarde. Door opwarming o.a. smelten de Noord- en Zuidpool en de ijskappen in de Arctische gebieden, zoals Groenland. Daardoor stijgt de zeespiegel en verandert het klimaat. De Deltacommissie heeft in haar rapport berekend dat door opwarming van het klimaat en de stijging van de zeespiegel Nederland deels onder water komt. Aan het einde van deze eeuw is bijvoorbeeld het Waddengebied verdwenen door de stijging van de zeespiegel.
Door nu over te stappen op andere energievormen die geen koolstoffen (CO2) uitstoten en dus CO2-neutraal zijn, is het mogelijk om de temperatuurstijging in deze eeuw te keren. AEC streeft naar een 100% groene energievoorziening op Ameland in 2020.

Welke projecten wil AEC realiseren op Ameland?

AEC wil projecten realiseren, die groen zijn.
Of het nu wind-, zon- of waterenergie is, dat maakt AEC niet uit, als het maar groen en duurzaam is. Het kunnen kleinschalige projecten zijn voor 1 of meerdere huishoudens of grote, voor (een deel van) het eiland.
Op dit moment is het bestuur van AEC bezig om te kijken wat geschikte projecten zijn om op Ameland uit te voeren. Daarbij doet AEC ook een beroep op de aandeelhouders, omdat al vele aandeelhouders bezig zijn met energiezuinige projecten in en om huis. Met elkaar kunnen we daarvan leren.

Wat is NLD energie?

NLD energie is opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in Noord-Nederland te ondersteunen en versnellen.
Onder andere door aan de deelnemende lokale initiatieven een vast bedrag per aangeleverde klant uit te keren. Zodat zij dit kunnen gebruiken voor de verduurzaming van de eigen leefomgeving. Van het openhouden van de dorpswinkel tot het aanleggen van een zonneweide.
Zie voor meer informatie www.nldenergie.org.

 

 

 

 

 


Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter klik hier voor simpel overstappen naar de AEC