Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter  

 

 

Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet Direct aanmelden via internet

 

 

Eerste postcoderoos Ameland
13 mei 2019

Tijdens het congres ‘Ameland zelfvoorzienend’ werd het eerste Amelander postcoderoosproject officieel in gebruik genomen bij appartementencomplex De Berkenhof.
De Amelander Energie Coöperatie organiseerde dit congres op maandag 13 mei in Natuurcentrum Nes, met als doel Amelanders te informeren over de energieprojecten die op
Ameland zijn gerealiseerd of nog worden uitgevoerd.

Lees meer: Eerste postcoderoosAmeland


Congres Ameland Zelfvoorzienend
13 mei 2019

Maandag 13 mei organiseerde de Amelander Energie Coöperatie het congres ‘Ameland zelfvoorzienend’ in Natuurcentrum Nes. Het doel van dit congres was Amelanders de kans te geven zich te laten informeren en zich uit te spreken over de energieprojecten die reeds
gerealiseerd zijn en in de toekomst gerealiseerd worden op Ameland. Tijdens het congres stond de AEC ook stil bij het tienjarig bestaan van de coöperatie. De avond werd geleid door Afke Boven.

Lees meer: Congres Ameland zelfvoorzienend


Koning bezoekt Zonnepark Ameland
27 maart 2019

27 maart 2019 bezocht de koning ons zonnepark. Johan Kiewiet geeft uitleg over het eerste grote zonnepark van Nederland. De koning was erg onder de indruk en wenste ons veel succes bij de verdere verduurzaming van Ameland.


foto's Jantina Scheltema


Informatieavonden " Zonnepanelen, maar niet op je eigen dak"
17 en 18 oktober 2017

Porfiteer van zonnepanelen maar niet op je eigen dak!
8% rendement over 15 jaar.

Kom naar de informatieavonden op dinsdag 17 oktober bij Hotel Hofker of
op 18 oktober in Hotel de Zwaan om 20:00 of mail naar info@amelandenergie.nl

Lees meer: Zonnepanalen, maar niet op je eigen dak


Gratis elektrisch rijden
16 mei 2017

Vanaf 16 mei kun je gratis gebruik maken van een elektrische auto van BMW.

AEC wil Amelanders laten proeven aan elektrisch rijden. Volgend jaar willen gaan starten met deelauto’s van dit type met als doel de auto’s op Ameland schoner te maken door ze te laden met stroom uit het zonnepark. Geen vuile uitlaatgassen meer. Tevens biedt dit mogelijkheden om veel kosten te besparen voor de Amelanders.

Johan komt langs als je hem belt of mailt: 06-20932705 / info@amelandenergie.nl

Lees meer: Gratis elektrisch rijden


Aardgas: kan het minder?
mei 2017

Zeker, dat kan! Uw verwarming kan zuiniger. Met een hybride warmtepomp bijvoorbeeld. Dat is een elektrische warmtepomp die naast een gewone cv-ketel komt. Het resultaat: een iets hoger elektriciteitsverbruik en een véél lager gasverbruik. En dus lagere kosten.

Met een flinke subsidie van de overheid en een extra premie van GasTerra (alleen voor Amelanders!) verdient u uw warmtepomp in zeven of acht jaar terug.

Vraag nu meteen een offerte aan bij een van de deelnemende Amelander installateurs!
De AEC helpt u bij de aanvraag van uw subsidie en uw installateur regelt de premie van GasTerra.

Wees er snel bij; de premie geldt tot 1 juli 2017 en voor de eerste honderd aanvragers!

Bel of mail ons voor alle informatie!

Lees de folder: Hybride warmtepompen


NIEUWSBRIEF
maart 2017

Zonnepark Ameland
In 2016 heeft het Zonnepark Ameland maar liefst 6,7 miljoen KWh geproduceerd, terwijl 5,6 miljoen KWh werd verwacht. 2016 was dus een zonnig jaar en goed voor de bv waar AEC voor een derde eigenaar van is. Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt hier bij stil gestaan. De obligatiehouders krijgen apart bericht.


Foto Kees van de Veen

AEC onderzoekt elektrische deelauto’s
Samen met de Hanzehogeschool Groningen onderzoekt AEC de mogelijkheid om elektrische deelauto’s op Ameland te introduceren. Deze auto’s worden dan slim geladen met zonnestroom. Er volgt nog een onderzoek waarbij Amelanders worden benaderd door studenten. Doel hiervan is de mobiliteitspatronen in kaart te brengen en de wensen van de mensen te inventariseren.

Salderen gaat door tot eind 2023
De opbrengst van zonnepanelen mag worden afgetrokken van het verbruik van stroom over een heel jaar. Deze fiscaal aantrekkelijke regeling gaat door tot eind 2023 waardoor het aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen.

AEC en Kleinvaarwater tekenen een intentieverklaring
Jaap Wouters heeft als directeur van het vakantiepark een intentieverklaring met AEC ondertekend om het park te verduurzamen en het werk dat hieruit voortvloeit zoveel mogelijk lokaal uit te laten voeren. Kleinvaarwater gaat dus mee in de duurzame koers van het eiland.

AEC heeft u nodig
AEC heeft op dit moment 1000 energie klanten en 270 leden. Om Ameland verder te verduurzamen hebben we meer draagvlak onder de Amelanders en toeristen nodig. Als we allemaal meedoen kan AEC een grote speler worden op de energiemarkt op het eiland en hebben we zelf zeggenschap. We kunnen het zonder de Nuons en Essents die inmiddels in buitenlandse handen zijn.

Help uw buren, familie of bevriende toeristen om ze in contact te brengen met AEC. Een simpel telefoontje naar 06-20932705 is al genoeg.

Nieuwe AEC ambassadeurs
- Floris Oud :: camping en strandpaviljoen ondernemer
- Radboud de Vos :: leraar basisschool
- Douwe Barf :: gemeentewerker
- Dirk Brouwer :: gepensioneerd buschauffeur
- Jeanet de Jong :: journalist

NIEUWSBRIEF maart 2017


AEC keert maximale rendement uit aan obligatiehouders
10 maart 2017

De Amelander Energie Coöperatie (AEC) keert deze maand rendement uit aan de obligatiehouders van de zogeheten Amelandse Zon Certificaten. Over het eerste jaar dat Zonnepark Ameland energie heeft geproduceerd wordt aan de 78 obligatiehouders het maximale rendement van 4% uitgekeerd.

Solide productie
Sinds maart 2016 levert Zonnepark Ameland formeel stroom aan het net. In dit eerste jaar
(van 1 maart 2016 tot en met 28 februari) was dit in totaal 7.096 MWh aan elektriciteit. Dit is ruim boven de verwachtte opbrengst. Ook de technische prestaties (beschikbaarheid) zijn goed geweest.
Johan Kiewiet, voorzitter Amelander Energie Coöperatie: “Wij zijn erg blij dat het zonnepark zoveel duurzame stroom heeft opgewekt. Inmiddels zijn we niet meer het grootste zonnepark
van Nederland; deze titel is overgenomen door een zonnepark in Delfzijl. Er zijn in ons land
vele grote zonneparken in ontwikkeling. AEC is verheugd dat het zonnepark op Ameland hierbij als voorbeeld dient of heeft gediend.”
Obligatielening
Begin 2016 is er via AEC voor Amelanders en eigenaren van recreatiewoningen een mogelijkheid gecreëerd om via een obligatielening te participeren in zonnepark Ameland. De inschrijving op de obligatielening van AEC voor het zonnepark is maximaal benut (€300.000).
Daarnaast biedt de lening AEC gedurende 5 jaar financiële ruimte om de Amelander energievoorziening verder te verduurzamen. AEC wil parkeerplaatsen gaan voorzien van carports met zonnepanelen, een project starten met elektrisch deelvervoer en zonnepanelen gaan plaatsen op bedrijfsloodsen.
Rendement
Eerder is bepaald dat jaarlijks achteraf over de periode 1 maart tot en met 28 februari
een vaste rente wordt vergoed van 2,5% van de nominale waarde. Daarnaast wordt een
variabele opslag op de rente vergoed van maximaal 1,5%. Deze variabele opslag is afhankelijk
van de elektriciteitsproductie van het zonnepark.
Over Zonnepark Ameland
Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, Eneco en AEC. Het zonnepark heeft 23.000 zonnepanelen en levert ruim voldoende stroom voor alle huishoudens op Ameland.

Voor vragen of nadere informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich richten tot
Johan Kiewiet, voorzitter van de Amelander Energie Coöperatie.
Telefoonnummer: 06-20932705

PERSBERICHT


Amelanders delen hun auto’s op zonnestroom
08 maart 2017

SolarMiles moet in april starten, met vier auto’s per project

Een samenwerkingsverband rond de Hanzehogeschool Groningen bereidt een proef voor op Ameland en in Groningen met elektrische deelauto’s die rijden op zonne-energie.

Het project lijkt op dat van buureiland Terschelling, waar al zo’n 1600 eilanders gebruik maken van de elektrische auto’s van Watt Car. Onder hen veel studenten van Maritiem Instituut Willem Barentsz. Het verschil met Ameland is echter de energiebron. De Amelander accu’s moeten uitsluitend worden geladen op zonnige momenten wanneer zonnepanelen meer energie produceren dan nodig is. Op die manier kunnen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar worden afgestemd. Voor het systeem is het van belang dat de gebruikers zich schikken naar die gedachte. De bedoeling is dat zij auto’s gebruiken op momenten dat er geen groot aanbod van energie is. In beginsel betalen de gebruikers een abonnementstarief en een bedrag per gereden kilometer.

De energiecoöperaties Grunneger Power en de Amelander Energie Cooperatie zijn de beoogde exploitanten van de groene variant van Greenwheels. Naast hen zijn netbeheerder Enexis en het centrum voor duurzame mobiliteit Energy Expo deelnemers aan het experiment. Inzet is dat op het waddeneiland over twee jaar de eerste elektrische deelauto’s rijden. Daarna volgt mogelijk Meerstad, de nieuwbouwwijk in Groningen waar alle woningen alleen een elektriciteitsaansluiting krijgen en geen gasaansluiting. De gedachte gaat vooralsnog uit naar per project, zo’n vier auto’s op vaste standplaatsen, vertellen Mario Sabel en Koen Toornvliet van Energy Expo. Volgens hen begint het project dat SolarMiles heet, in april. Het moet volgens hen onder meer uitwijzen met welke service potentiële gebruikers zijn te lokken. ,,We gaan uit van mensen die de deelauto gebruiken als een tweede auto”, aldus het tweetal.

De doelgroep zoals de initiatiefnemers die zien bestaat uit milieubewuste automobilisten die de auto niet gebruiken voor woon- werkverkeer, minder dan 10.000 kilometer
per jaar rijden, voor wie het gebruik van een deelauto goedkoper is dan het bezit van een eigen auto en bovendien graag wordt verlost van sores met onderhoud, verzekering en belasting.

Studenten van de Hanzehogeschool zullen de benodigde ict leveren. Die is nodig om vast te leggen hoe de auto wordt gebruikt, maar ook om de gebruiksroosters bij te houden. De deelname van Ameland ligt voor de hand. De waddeneilanden willen in 2020 energieneutraal zijn. Ameland is rijk aan zonnepanelen. Het heeft het op een na grootste zonnepark van Nederland. Het grootste staat in Delfzijl.

Bron: Leeuwarder Courant

 

 

 

 

 


Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter klik hier voor simpel overstappen naar de AEC Direct aanmelden via internet