Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter  

   

De informatie op deze pagina is speciaal en alleen voor alle deelnemers aan de proef.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met AEC via e-mail: info@amelandenergie.nl of via telefoon: 06-20932705 (Johan Kiewiet)

Hieronder vindt u de toegang tot de beschikbare apps binnen Meten is Weten Ameland. Via onderstaande linkjes vindt u meer informatie over de diensten en kunt u de betreffende apps downloaden en uw toestemmingen beheren.

Via de pagina 'Mijn omgeving' ziet u welke toestemmingen actief zijn en toestemmingen voor het beschikbaar stellen van uw actuele energiedata aan de dienstverlenende partijen/apps geven of intrekken. Let op: u kunt alleen inloggen met uw accountgegevens die u heeft gekregen van AEC. 

Het vogeltje Larry woont in zijn boom. Ben je zuinig met energie, dan wordt Larry blij. Gebruik je veel energie, dan is Larry minder blij. Larry maakt gebruik van je actuele energiedata dus via Larry heb je inzicht in je eigen energieverbruik. Deze app is te downloaden is voor Android te downloaden in de Google Play store en in de appstore voor iPad.

Gaswatt geeft je inzicht in je actuele elektriciteits- en gasverbruik. Zo krijg je meer grip op je gebruik. Deze dienst is werkt via een webbrowser zoals Internet Explorer of Chrome. Je kunt de webpagina met de meeste apparaten bekijken (laptop, telefoon of tablet).

AEC doet onderzoek naar de mogelijkheden om op Ameland vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. De actuele energiedata van deelnemers aan Meten is Weten Ameland helpt AEC om beter zicht te krijgen hoe AEC kan bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod. AEC zal de uitkomsten van het onderzoek met u delen.

Liander zal de energiedata gebruiken voor een onderzoek naar de potentiële waarde van actuele energiedata voor de energietransitie op Ameland. In het bijzonder de waarde hiervan voor een toekomstige flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit (afstemmen vraag & aanbod) op Ameland. Liander en AEC zich willen zich op deze markt voorbereiden.

larryapp.nl

gaswatt.nl Mijn Energie Portaal Mijn Omgeving

 

Door via onderstaande link in te loggen op mijnomgeving.org geeft u AEC toestemming voor toegang tot uw energiedata. Met mijnomgeving.org bepaalt u zelf welke data u veilig deelt en met welke app. Zo houdt u controle over uw privacy.

Akkoord met toegang AEC tot mijn energiedata en inloggen op mijn omgeving

Waar gebruikt AEC uw energiedata voor?
In het project ‘Meten is weten Ameland’ doet AEC onderzoek naar de mogelijkheden om op Ameland vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. De actuele energiedata van deelnemers aan ‘Meten is weten Ameland’ helpt AEC om beter zicht te krijgen hoe AEC kan bijdragen aan de afstemming van vraag en aanbod. AEC zal de uitkomsten van het onderzoek met u delen.

De data wordt bewaard tot 1 mei 2019, daarna wordt alle data verwijderd van ons systeem.
U kunt te allen tijde via de mijnomgeving.org het delen van uw energiedata stopzetten. Ook kunt u uw eerder gegeven akkoord herroepen en reeds opgehaalde energiedata laten verwijderen door een mail te sturen aan info@amelandenergie.nl.

 

Door via onderstaande link in te loggen op mijnomgeving.org geeft u toestemming om uw energiedata in te zetten voor onderzoeksdoeleinden, uitgevoerd door Liander. Met mijnomgeving.org bepaalt u zelf welke data u veilig deelt en met welke dienstenaanbieders. Zo houdt u controle over uw privacy.

Akkoord met toegang Liander tot mijn energiedata en inloggen op mijn omgeving

Waar gebruikt Liander uw energiedata voor?
Liander zal de energiedata gebruiken voor een onderzoek naar de potentiële waarde van actuele energiedata voor de energietransitie. Het onderzoek is van belang voor het toekomstige energiesysteem waarbij Liander voor de uitdaging staat om steeds meer duurzame energie te transporteren op het net. AEC en Liander verwachten dat een toekomstige flexmarkt (afstemmen vraag & aanbod) op Ameland daarbij een rol zal gaan spelen. Zowel Liander als AEC willen zich op deze markt voorbereiden. AEC haalt de energiedata op en verstrekt deze aan Liander. U ontvangt de uitkomsten van het onderzoek.
U kunt te allen tijde via de mijnomgeving.org het delen van uw energiedata stopzetten. Ook kunt u uw eerder gegeven akkoord intrekken en reeds opgehaalde energiedata laten verwijderen door een mail te sturen aan christian.klep@alliander.com

terug

Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter