Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter  

   

Op Ameland start de Amelander Energie Coöperatie (AEC) met netbeheerder Liander een proef waarbij particulieren zelf hun energieverbruik kunnen gaan managen. De eerste stap: een slimme meter in combinatie met een eenvoudig apparaatje dat het mogelijk maakt om energiedata veilig naar een aantal apps te sturen.

Waarom doet AEC deze proef?
De energievoorziening verandert. Lokaal wordt meer elektriciteit geproduceerd door bijvoorbeeld zonnepanelen. Aan de andere kant neemt het verbruik toe door bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto’s. Dit betekent dat we slimmer om moeten gaan met energie om de pieken in verbruik en productie goed op te vangen. AEC wil met Amelanders de energievoorziening betaalbaar houden. Inzicht in actuele gebruiksgegevens kan hierbij helpen.

Wat houdt de proef in?
Door een eenvoudig apparaatje aan te sluiten op de slimme meter krijgt u makkelijk en veilig inzicht in uw actuele gebruiksgegevens. De proef maakt het mogelijk om energiedata veilig naar een aantal apps te sturen.

Wie kan ik toegang geven tot mijn data?
In deze proef zijn dat twee apps waarmee je inzicht krijgt in je actuele energieverbruik; de Gaswatt (inzicht) en Larry’s energieboom (energiebesparingsspel). Ook kunt u uw data delen met de AEC en netbeheerder Liander voor onderzoek naar het toekomstige energiesysteem. Met dit nieuwe systeem is de verwachting dat in de toekomst meer dienstaanbieders passende diensten zullen ontwikkelen waar u voordeel mee kunt behalen.

Wat is het voordeel om mee te doen?

  • U blijft altijd de baas over uw eigen energiedata
  • U kunt met uw energiedata gebruik maken van twee inzicht apps. Dit inzicht kan u nu al helpen energie te besparen. In de toekomst kunt u met dit inzicht slim energie gebruiken; juist op momenten dat dit beschikbaar is uit duurzame bronnen op Ameland.
  • U kunt met uw energiedata uw netbeheerder helpen in haar onderzoek naar de waarde van deze data voor het beheer van het elektriciteitsnet op Ameland. Zo verwacht Liander dat deze data bijvoorbeeld kan bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van problemen, nog voordat storingen zich voordoen.
  • U kunt met uw energiedata AEC helpen om ervaring op te doen voor een nieuwe rol in de energiemarkt; die van sturende partij, ook wel aggregator genoemd. Door vraag en aanbod van elektriciteit slim aan te sturen kan de coöperatie in de toekomst kosten besparen voor zijn leden.
  • AEC komt de apparatuur installeren.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deze proef.

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?
U heeft of krijgt een geschikte slimme meter. Deze wordt door Liander gratis bij u geïnstalleerd.
In uw meterkast bevindt zich uw internetrouter en een vrij stopcontact.
Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers
De proef loopt tot eind 2018, in deze periode zullen wij u ook een of twee keer vragen naar uw ervaringen.

Bekijk de film!

Information für unsere Deutsche Gäste follow us @ facebook follow us @ twitter